ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
17575
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντώνης Γ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
30/03/2018
ΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ/TEST
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
TEST
DRIVE
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ Κλειδαριές
Π

Πρόβλημα στο μπουτον της κλειδαριάς στο πορτ μπαγκάζ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ Λεβιές ταχυτήτων

Σπασμένο ελατήριο στον λεβιε να ταχυτήτων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Ράμφη
Α
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Κιβώτιο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Κάρτερ λαδιού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Ζάντες
ΠΑ
ΠΔ
ΕΔ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Οδηγού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Συνοδηγού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Μεσαία κονσόλα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Λεβιές ταχυτήτων
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Ουρανός/σκιάδια