ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
17575
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντώνης Γ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
30/03/2018
ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
TEST DRIVE
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ Κλειδαριές
Π

Πρόβλημα στο μπουτόν της κλειδαριάς στο πορτ μπαγκάζ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ Λεβιές ταχυτήτων

Σπασμένο ελατήριο στον λεβιέ ταχυτήτων