ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
17575
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντώνης Γ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
30/03/2018
ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
TEST DRIVE
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ Κλειδαριές
Π

Πρόβλημα στο μπουτόν της κλειδαριάς στο πορτ μπαγκάζ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ Λεβιές ταχυτήτων

Σπασμένο ελατήριο στον λεβιέ ταχυτήτων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Ράμφη
Α
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Κιβώτιο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Κάρτερ λαδιού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Ζάντες
ΠΑ
ΠΔ
ΕΔ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Οδηγού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Συνοδηγού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Μεσαία κονσόλα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Λεβιές ταχυτήτων
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ Ουρανός/σκιάδια